Kontakt

Karolina Frączkowska - Nowak

Agencja StayOnline

Email

biuro@stayonline.pl

Telefon

+ 48 537 467 600

1. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.
2. Administratorem danych osobowych jest Agencja Stayonline Karolina Frączkowska-Nowak, kontakt: biuro@stayonline.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania.
6. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Shopping Cart